Tarptautinėje konferencijoje sutarta, kad mokyklose kūno kultūrai per savaitę būtų skiriama ne mažiau kaip 120 minučių

Bankoke (Tailandas) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Švietimas ir sportas“ priimta rezoliucija, kurioje reikalaujama, kad kiekvienoje valstybėje mokyklose kūno kultūrai per savaitę būtų skiriama ne mažiau kaip 120 minučių, o ateityje – 180 minučių.

Be to, visiems gyventojams jų gyvenamosiose vietose turi būti atveriamos visuomeninių ir privačių sporto klubų durys.

Ši rezoliucija buvo priimta po diskusijų, kuriose dalyvavo per 600 delegatų iš 65 valstybių bei tarptautinių organizacijų – Jungtinių Tautų, UNESCO, Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinės žurnalistų asociacijos ir kitų. Konferencija buvo skirta 2005-iesiems – Tarptautiniams kūno kultūros ir sporto metams. Lietuvai joje atstovavo Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas Saulius Girdauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas bei Kūno kultūros ir sporto departamento vyr. specialistas tarptautiniams santykiams Sigitas Stasiulis.

„Mokykla – svarbiausia institucija, kuri gali ir turi skiepyti kūno kultūros poreikį ir supratimą apie jos svarbą. Todėl kūno kultūra ir sportas turi būti integrali aukštos kokybės švietimo privalomoji dalis, nacionalinis prioritetas. Juk per sportą ugdomos ne tik fizinės galios, bet ir tokios vertybės kaip kilnus elgesys, sugebėjimas dirbti komandoje“, – sakė S. Stasiulis.

Švietimo per sportą srityje pasaulyje susiduriama su labai įvairiomis problemomis – pradedant kūno kultūros pamokų skaičiumi mokyklose, kūno kultūros mokytojų profesine ir trenerių pedagogine kvalifikacija ir baigiant galimybėmis užsiimti kūno kultūra ir sportu mokyklose.

S. Stasiulio teigimu, Bankoke priimta rezoliucija yra pirmoji tokio masto, skirta kūno kultūrai ir sportui bei švietimui. Joje pripažįstama didelė kūno kultūros ir sporto reikšmė tautos ir pirmiausia jaunimo mokymuisi, sveikatinimui ir užimtumui.

Konferencijoje kalbėję delegatai pabrėžė, jog propaguojant kūno kultūros ir sporto reikšmę ir šviečiant visuomenę itin svarbus vaidmuo tenka žiniasklaidai.

Bankoko rezoliucija taip pat įpareigoja visas valstybes parengti kūno kultūros ir sporto plėtojimo strategiją dešimčiai metų pradedant jau 2006 metais ir jos įgyvendinimui pasitelkti ne tik atsakingas institucijas, bet visuomenines organizacijas bei akademinę visuomenę. Ši strategija turėtų apimti pradinį, pagrindinį ir vidurinį lavinimo etapus, formalųjį bei neformalųjį ugdymą.

Bankoko rezoliucija bus pateikta tvirtinti Jungtinių Tautų Generalinei asamblėjai.
2005-11-07 17:26

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.