Pedagogų karo įrankiai – ir vaikai

Pasvalio specialiosios in-ternatinės mokyklos pedagogai šiuos mokslo metus pradėjo prieš tai gerai patikrinę kabinetų užraktus.

Šitaip tikimasi pabėgti nuo šią įstaigą pavasarį supurčiusio moksleivių naktinių žygių skandalo.

Naktiniai internato košmarai galbūt baigsis. Tačiau ramybės ir darbingumo čia dar beviltiška tikėtis.

Nesantaikos šmėkla, suskaldžiusi pedagogus į dvi priešingas stovyklas, įtraukusi į rietenas net silpno intelekto vaikus, per kelerius metus taip įsišėlo, kad geruoju jau, matyt, niekaip negali būti išprašyta iš čia.

Naktimis švarino kabinetus

„Panevėžio rytą“ dar vasarą pasiekė žinia, kad Pasvalio specialiojoje internatinėje mokykloje bene pusę metų vaidenosi.

Tie vaiduokliai ne šiaip sau tik pasirodydavo ir dingdavo. Jie čia puotaudavo – gerdavo rastą alkoholį, gardžiuodavosi brangiais saldainiais, vaisiais, o išnykdami dar ir pasiglemždavo šį bei tą.

Iš pedagogų ir kitų darbuotojų kabinetų dingdavo daiktai, maistas, gėrimai, iš sandėlio – buities ir mokymo reikmenys – muilas, drabužiai, rankšluosčiai, sąsiuviniai, rašikliai ir kitos mokymo priemonės.

Nebuvęs aplenktas ir mokyklos direktoriaus Lino Kruopio kabinetas. Ten esą išgertas rastas alkoholis, suvalgyti saldainiai ir kiti maisto likučiai.

Direktoriaus kabinete, esą, matyta dar ir ne tokių gėrybių, gautų internatui labdaros būdu. Kai ką šmėklos pasiimdavusios, o kitką neva vakarais ateidavęs ir išsinešdavęs pats vadovas.

Į policiją nesikreipė

Vaiduokliai, taip sėkmingai šeimininkavę darbuotojų kabinetuose, buvo ne kas kita, o tos pačios mokyklos auklėtiniai – dvi mergaitės ir vienas berniukas.

Ketvirtoji mergaitė viską žinojo, tačiau, kaip pati vėliau tikino, likdavo tik sargybine.

Šią detektyvinę istoriją pedagogai atskleidė dar praėjusių mokslo metų pabaigoje.

Demaskuoti veikėjai traukė iš visokių pašalių paslėptus daiktus ir klojo auklėtojams prieš akis. Pasakojama, kad to prikloto gero susidarė įspūdingos krūvos.

Nors tai kvepėjo nusikaltimu, tačiau mokyklos vadovai į policiją nesikreipė, pasirinko aiškinimąsi savame rate. Tuo labiau kad visi keturi mokykloje naktimis šeimininkavę moksleiviai vasarą jau buvo tik svečiai internate. Dabar jie jau kitoje mokykloje mokosi amato.

Dalyvavo vaiko teisių gynėja

„Panevėžio rytui“ pavyko pasikalbėti su visais keturiais istorijos dalyviais – jau pilnamečiais Dovile Rimkute, Žilvinu ir Liberta Belkauskais bei nepilnamete V.R.

Jie visi keturi internatinėje mokykloje turėjo ypatingą statusą – našlaičių, o tai reiškė, kad savaitgaliais ar per atostogas, kai kiti išvykdavo namo, šie keturi visada pasilikdavo internate.

Jie ir šią vasarą leido internatinėje mokykloje bei stovyklose.

Pokalbyje, kadangi buvo nepilnamečių, dalyvavo ir Pasvalio vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja Zita Patkauskienė. Ji patvirtino, kad moksleiviai kalbėjo pakankamai įtikinamai.

Labdaros tarsi nematydavę

Pasakojimą moksleiviai pradėjo nuo ne itin reikšmingų dalykų. Jie pasiskundė, kad yra prastai maitinami – norėtų bandelių, meduolių, vaisių, o jiems brukami mėsos patiekalai, neiškepę blynai, sriubos.

Šventinės vaišės, pašnekovų teigimu, pastaraisiais metais itin suprastėjusios – nebesą tortų, gardesnių valgių. Taip atsitikę esą todėl, kad pedagogai kone visą labdarą pasiimdavę sau, nieko geresnio nepalikdavę auklėtiniams.

Moksleiviai teigė, kad jie matydavę, kaip į internatą atvežama įvairios labdaros – vaisių, drabužių, žaislų, tačiau visa, kas geriausia, dingdavę, o internato gyventojams likdavę tik tai, kas jau apskritai nebedėvima.

„Per Velykas pirmąkart torto pamiršo, tik dėl kiaušinių stalus stumdėm“, – neslėpė nusivylimo D.Rimkutė.

Kiti pridėjo, kad jau seniai negaudavo paprasčiausių sąsiuvinių, parkerių, kvepiančio muilo ir kitų būtiniausių daiktų.

„Dešimtokams nepriklauso“, – esą toks būdavęs pedagogų atsakas į prašymus.

Pradėjo nuo žvalgybos

Apie savo naktinius žygius jaunuoliai žurnalistei prašneko pirmieji.

„Čia prisidirbę buvom, prisivogę“, – iš kalbos išsprūdo šnekiausiajai D.Rimkutei.

Kada pradėjo naktinius žygius, internato auklėtiniai tiksliai jau neprisiminė – sakė, gal metų pradžioje. Ž.Belkauskas sugebėjo pritaikyti pirmuosius raktus, o jau paskui ūkvedžio Aido Šimeliūno kabinete jie radę visų kitų patalpų ir netgi pagrindinių medžiagų sandėlio raktus.

Tie žygiai vykdavę tik vėlyvais penktadienio vakarais – tris kartus per mėnesį, kai budėdavę „blogi“ auklėtojai – tie, kurie su vaikais neužsiimdavę, o sėdėdavę prie televizoriaus ar mezgę „iš labdaros siūlų“. Blogų auklėtojų pavardes pašnekovai taip pat išvardijo.

Pirmus kartus jie tarsi eidavę tik į žvalgybą – pasižiūrėdavę, kas dedasi jiems uždraustoje zonoje, tačiau vėliau įsidrąsinę ir jau griebdavę, kas gardžiausia ir geriausia.

Auklėtiniai neslėpė, kad iš žygių grįždavo ne tik „likerinių“ saldainių prisivaišinę, bet ir gerokai apsvaigę, nes esą tiek direktoriaus, tiek ir kituose kabinetuose rado ir degtinės, ir vyno.

Direktoriaus kabinete, tikino ketvertukas, buvo labdaringai gautų naujų sportbačių – vadinamųjų kedų krūva, tačiau direktorius ją pats išsinešęs vakarais.

Rytą pakėlė iš miego

Visi žygiai išaiškėjo, anot auklėtinių, tada, kai pedagogai jau akivaizdžiai pamatė, jog ėmė trūkti raktų, daiktų. Ir jie patys kažkaip neišlaikę, išsidavę.

Tad vieną rytą atėję pedagogai į jų kambarius, pakėlę iš miegų ir griežtai paliepę grąžinti raktus bei pasisavintus daiktus.

Ketvertukas dievagojosi, kad viską, kas buvo saugoma, atidavė atgal.

„Kojinių tik trijų porų trūko. Piešimo sąsiuvinius, parkerius – viską grąžinome. Buvome panaudoję tik muilą, šampūną ir vieną ruloną tualetinio popieriaus“, – tikino pašnekovai.

Gavusi gumbą į kaktą

Po vagysčių išaiškinimo, anot jaunųjų pašnekovų, jiems gerokai kliuvo.

Jauniausiajai V.R., kaip teigė jos draugai, direktoriaus pavaduotoja Rita Vaikšnorienė trenkė į galvą.

„Buvo net gumbas iššokęs“, – liudijo D.Rimkutė, o kiti, tarp jų ir nukentėjusioji, pritariamai lingavo galvomis.

Ir ūkvedys A.Šimeliūnas trenkęs Ž.Belkauskui per veidą.

„Va, vagys eina!“ – taip prie visų šaukusi naujoji pavaduotoja Zita Janilionienė.

„Reikia užrakint, o tai išplėš ir apvogs“, – garsiai, kad visi girdėtų, sakiusi kasininkė ir buhalterė.

Auklėtiniai tvirtino, kad klausytis tų žeminančių žodžių jiems buvę labai nemalonu.

Be to, pedagogai pareiškę, kad dabar kas mėnesį gaunamus 5 litus jie matys kaip savo ausis – teksią tais pinigais nuostolius padengti.

Rankoje – cigaretės žymė

Maža to, Ž.Belkauskas žurnalistei parodė nedidelę apvalią žymę ant savo delno – tai, jo teigimu, mokyklos direktoriaus L.Kruopio darbas.

Direktorius esą užtikęs jį girtą ir taip užpykęs, kad griebęs tą pačią cigaretę, kurią rūkė Žilvinas, ir ją, degančią, smeigęs į vaikino delną.

Tas incidentas įvykęs gegužės pabaigoje, tą dieną, kai dešimtokai gavo baigimo pažymėjimus ir viename kaime surengė sau šventę.

Nuvykęs į tą šventę direktorius su pavaduotoja rado apsvaigusius jaunuolius.

Geras gyvenimas išlepino

Po pokalbio su auklėtiniais žurnalistė kalbėjosi ir su direktorių tuomet pavadavusia Z.Janilioniene.

Pavaduotoja neslėpė iškart supratusi, kas lėmė korespondentų vizitą į internatinę mokyklą.

„Tai galėčiau įvardinti vagyste“, – tada sakė pavaduotoja.

Policija, anot Z.Janilionienės, nebuvo iškviesta todėl, kad mokiniai viską, kas buvo pavogta, sunešė atgal ir atsiprašė. Direktoriaus pavaduotoja paneigė visus moksleivių kaltinimus dėl labdaros ir maitinimo. Anot pedagogės, vadinamieji našlaičiai internatinėje mokykloje yra aprūpinti kur kas geriau nei kiti namuose, tai juos išlepino. Dabar jiems jau „visada visko neužtenka ir visada visko maža“.

Z.Janilionienę kai kurie moksleivių kaltinimai taip nustebino, kad ji ryžosi nedrąsiai spėti, jog vaikus galėjo išprovokuoti melui prieš dabartinę mokyklos valdžią nusiteikę pedagogai.

Vaikus kažkas pamokė

Mokyklos direktorius L.Kruopis tuoj po to, kai buvo išaiškinta moksleivių naktinių žygių istorija, išėjo atostogų ir išvyko su žmona į Švediją skinti braškių. Todėl tik po pokalbio su žurnaliste jau prasidėjus mokslo metams mokyklos vadovas prisipažino peržiūrėjęs savo kabinetą ir suvenyriniame odiniame butelyje radęs nebe alkoholį, o vandenį.

L.Kruopis kategoriškai neigė visus mokinių paminėtus faktus prieš pedagogus, taip pat ir savo smurtą prieš Ž.Belkauską, nors pripažino, kad tada šventėje rado auklėtinį bei kitus įtartinai apsvaigusius.

Direktorius pernelyg nesureikšmino jaunuolių naktinių nuotykių istorijos. Jam buvo kur kas svarbiau išsiaiškinti „skundikus“, pranešusius tą faktą spaudai.

Nuo pat pirmų savo žodžių L.Kruopis ėmė skųstis, kad jis tapo pedagogų intrigų auka. Vyras netgi žodžiais nupiešė portretus tų, kurie galėjo taip baisiai jį apdergti.

Paklojęs žurnalistei dokumentus apie vieną incidentą su pedagogu Vidu Mulevičiumi, pedagogų kreipimąsi į apskrities viršininką dėl nebepakenčiamos situacijos mokykloje bei vieno skundo apie puotą mokykloje darbo metu kopiją, direktorius aiškino, kad jau nuo pat pirmos savo darbo dienos yra persekiojamas nepatenkintųjų. Tokia klaiki situacija tęsiasi jau 2,5 metų.

L.Kruopis teigė, kad jį persekioja buvusi pavaduotoja Milda Purtikienė bei V.Mulevičius ir jo žmona Daina.

Direktorius įsitikinęs, kad ir mokinių naktinių žygių istorija yra gerokai perdėta tik šių žmonių dėka.

„Tie vaikai buvo primokyti pasakoti nebūtus dalykus. Prieš jums atvykstant į mokyklą, jie kažkur nuolat slapta išsprukdavo, o vėliau ėmė garsiai pranešinėti, jog atvyks žurnalistai“, – teigė L.Kruopis.

Tai, kad jaunuoliai, pasakodami apie savo naktinius žygius, išties galėjo daug ką perdėti ar net primeluoti, rodė ir kai kurios „Panevėžio ryto“ žurnalistės pokalbio su jais detalės.

Moksleiviai pernelyg energingai liaupsino buvusią mokyklos valdžią, o blogais auklėtojais vadino tik dabartinio direktoriaus šalininkus. Iš jaunuolių elgesio ir kalbos galima buvo suprasti, kad jie jau iš anksto su suaugusiaisiais aptarę, ką turi šnekėti su spaudos atstovais.

Bendravimo su vaikais citatos – kraupios

Praėjusį mėnesį teisme turėjo prasidėti mokyklos direktoriaus bylinėjimasis su auklėtoju V.Mulevičiumi dėl nuobaudos skyrimo.

L.Kruopis prisipažino, jog nesitikėjo laimėti bylos prieš auklėtoją, nes nuobaudą jam – pastabą – įformino pažeisdamas teisinius reikalavimus.

Todėl direktorius pasiskubino anuliuoti nuobaudą ir šitaip išvengė teismo.

Tačiau istorija dėl nuobaudos skyrimo žurnalistei pasirodė įdomi ir kitu aspektu – ji atskleidžia, kaip Pasvalio specialiojoje internatinėje mokykloje vyksta auklėjimo procesas.

„R.Kostik teigė, kad auklėtojas V.Mulevičius jo labai nekenčia, vedasi į miegamąjį pokalbio. Būna piktas, vadina „debilu“, „duchu“, esančiu „šūdo vietoje“. Žaidžiant krepšinį, auklėtojas mokiniui trenkė per veidą ir krūtinę.

A.Laurinaitis teigė, kad auklėtojas jam trenkė į krūtinę, liepė daryti 200 pritūpimų.

Sigitas matė, kaip auklėtojas sudavė Algirdui. Berniukas teigė, kad auklėtojas dažnai pasikviečia berniukus po vieną į poilsio kambarį arba miegamąjį pasikalbėti.

Marius teigė, kad auklėtojas dažnai juos koneveikia, vadina „piderais“ ir sako, kad reikia vaikams „išspardyti subines“, „išdaužyti snukius“.

Tai ištraukos iš penkių internatinės mokyklos pedagogų pasirašytų komisijos išvadų.

Pranešė kontrolierei

Viena iš raštų apskrities administracijos valdžiai autorė buvusi direktoriaus pavaduotoja, o dabar paprasta pedagogė Milda Purtikienė tikino neturinti nieko prieš mokyklos direktorių, tačiau netylinti, nes matanti nemažai mokyklos darbo trūkumų.

M.Purtikienė teigė, kad ji pranešusi apskrities valdžiai apie vieno pedagogo gydymąsi sanatorijoje darbo metu. Į tai jai atėjęs atsakymas, jog faktai pasitvirtinę.

Dabar pedagogė laukia atsakymo dėl direktoriaus smurto prieš Ž.Belkauską. Tą incidentą ji su kolegomis pranešė vaiko teisių apsaugos kontrolierei Rimantei Šalaševičiūtei.

M.Purtikienė įsitikinusi, kad už cigarete išdegintą dėmę mokyklos vadovo laukia teismas.

Nukenčia ir vaikai

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Pasvalio specialiąją internatinę mokyklą jau gerai įsidėmėjo.

Pavasarį „Panevėžio rytas“ aprašė šios aukštos valdininkės viešnagę šioje mokykloje. Tuomet kontrolierė tyrė skundą dėl neteisėtai direktoriaus išdalintų atleidimo lapelių, kartu rado dar daug trūkumų.

Dabar ant valdininkės stalo nuo rugsėjo guli tų pačių trijų pedagogų – M.Purtikienės, V. ir D.Mulevičių skundas dėl smurto prieš Ž.Belkauską. D.Mulevičienė nuo šių metų mokykloje nebedirba.

Kontrolierė kreipėsi į Pasvalio prokuratūrą, joje jau pradėtas tyrimas.

„Situacija nėra gera, tačiau kol vyksta apklausos procesas, nieko negalime spręsti“, – teigė R.Šalaševičiūtė.

Pasak valdininkės, šalyje jau antras atvejis, kai apskundžiamas pedagogas, užgesinęs cigaretę į vaiką. Pirmasis jau pasitvirtino.

„Apskritai visi su smurtu susiję atvejai mano praktikoje pasitvirtino“, – sakė R.Šalaševičiūtė.

Pasak kontrolierės, yra atvejų, kai suaugusieji bando manipuliuoti vaikais, tada grupelė jų gali ir pameluoti, tačiau kiti vaikai vis tiek pasakys tiesą.

Išklausiusi citatų apie pedagogo V.Mulevičiaus elgesį, kontrolierė suabejojo tą tekstą surašiusiais pedagogais. Pasak valdininkės, jau pavasarį iš mokyklos vaikų pasakojimų ji susidariusi nuomonę, jog tie trys į ją kreipęsi pedagogai vaikų neminimi tarp blogųjų.

„Man neramu dėl šios internatinės mokyklos. Jei mokykloje pedagogai susipriešinę, tai nukenčia ir vaikai“, – prisipažino R.Šalaševičiūtė.

Direktorių tik giria

Panevėžio apskrities viršininko pavaduotoja Zita Kukuraitienė, atvirkščiai, internatinėje mokykloje nieko blogo nematė.

„Nieko ten baisaus nevyksta, tik asmeniškumai visokie. Tas pats žmogus vis apie tą patį rašo 17-ą ar 20-ą kartą, naujų faktų neatskleidžia“, – komentavo Z.Kukuraitienė.

Apskrities viršininko pavaduotoja teigė mananti, kad mokyklos direktorius L.Kruopis puikiai dirba, tai liudija ir mokyklos bendruomenė, o kad keli žmonės rašo skundus, tai yra normalu, nes, jos įsitikinimu, idealių kolektyvų nėra.

Z.Kukuraitienė prisiminė, kaip sublizgėjo per mokyklos vadovo konkursą L.Kruopis, ir pabrėžė, kad šiam kandidatui nebuvo lygių, todėl ir dabar neverta abejoti jo kompetencija.

Daugiau pavaduotoja patarė klausti specialiai internatinės mokyklos incidentams tirti sudarytos komisijos pirmininko apskrities sekretoriaus Jono Streikaus.

J.Streikus pranešė, kad komisija išnagrinėjo 11 skundų, iš kurių vieni pasitvirtino, kiti ne, o dar kiti perduoti tirti kitoms tarnyboms.

Komisijos pirmininkas sakė, kad išvados bus surašytos po kelių dienų, tačiau manė, kad pagrindo keisti mokyklos vadovą nebus. Netgi nuobaudą jam skirti pagrindo dar nesą.

Reikėtų kardinalaus valymo

Pasvalio vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovė Astra Kanišauskienė neslėpė savo nerimo dėl internatinės mokyklos auklėtinių būsenos.

„Ten vaikų teisės yra pažeidžiamos tiek, kiek jie įtraukiami į pedagogų konfliktus“, – teigė A.Kanišauskienė.

Pasak pašnekovės, ten abi konfliktuojančios šalys stengiasi palenkti vaikus į savo pusę, o vaikai kalba taip, kaip yra pamokyti – vieną dieną taip, kitą – kitaip.

„Aš jau seniai sakiau – ten visą kolektyvą reikia atleisti ir naują surinkti, tik taip gali baigtis ta nesąmonė“, – neslėpė tarnybos vadovė.

Limina kepalaitė

„Panevėžio rytas“

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.