Nemokamu akcijos „Mokyklon? Pakeliui!“ telefonu skambina bendraamžiai, tėvai ir giminaičiai

Per dvi savaites Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotos akcijos „Mokyklon? Pakeliui!“ nemokamu telefonu 800 10118 paskambino beveik 300 asmenų.

Visi nemokamu telefonu gauti kontaktiniai duomenys persiunčiami savivaldybių atstovams, kurie patys susisiekia su mokykla, vaiku ar mokinio tėvais arba perduoda duomenis socialiniams darbuotojams.

Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinės politikos departamento direktoriaus Rolando Zuozos, nemokamas telefonas, kurį suteikė akcijos rėmėjas AB „Lietuvos telekomas“, tapo geruoju tarpininku tarp neabejingos visuomenės ir mokyklos. Pasiektas pagrindinis akcijos tikslas – bendruomenės nariai, kaimynai įsitraukė į ministerijos pasiūlytą mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimą – visuomenė neliko abejinga iniciatyvai – jau sulaukta nemažai skambučių, gauta informacijos apie mokyklas nelankančius vaikus.

Daugiau nei 50 skambinusiųjų nurodė konkrečias priežastis, trukdančias vaikams noriai lankyti mokyklas. Didžiausia dalis skambučių buvo apie mokinius, pamokų metu nesančius mokykloje. Tačiau buvo ir tėvų prašymų psichologinės konsultacijos ir pagalbos norint padėti jaunuoliui grįžti ir baigti mokyklą. Taip pat nemažai skambino giminaičiai ar patys jaunuoliai, kurie teiravosi dėl galimybių grįžti ir pratęsti mokymąsi.
Savivaldybių specialistai jiems rekomenduodavo artimiausias suaugusiųjų ar jaunimo mokyklas, kuriose jie galėtų įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. „Jaunimo mokyklos – tai mokyklos, kurios padeda mokiniams, dėl įvairių priežasčių negalintiems lankyti įprastos mokyklos, „neiškristi“ iš mokymo sistemos. Šiose mokyklose ir mažiau motyvuotas moksleivis randa sau priimtiną mokymosi būdą“, – pabrėžė departamento direktorius R. Zuoza.

„Ypač džiugina netikėti skambučiai, kai skambina mokinių draugai ir norėdami padėti draugams papasakoja jų rūpesčius, pvz. nesutaria su tėvais ar mokytojais, todėl bėga iš pamokų“, – sako mokinių parlamento atstovas Antonas Nikitinas. „Šią savaitę mokinių savivaldos mokyklose pradeda ir savo iniciatyvas pvz., vyks akcija „Pasitikim naujoką“, kuri teiks paramą naujai į mokyklą atėjusiam mokiniui – bus supažindinami su mokykla, jos tradicijomis, stengiantis naujai atėjusįjį įtraukti į savo draugų būrį – tokie pagrindiniai šių iniciatyvų tikslai“.

Dalis skambučių buvo apie atskirų mokyklų problemas, pvz.: į kurią mokyklą turėtų eiti vaikas, kas atsakingas mokykloje už popamokinius užsiėmimus, kaip gauti mokyklos baigimo pažymėjimo dublikatus ir pan.

Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių pateiktais duomenimis, mokyklų nelanko apie 550 vaikų. Švietimo ir mokslo ministerija, stengdamasi sudaryti geresnes sąlygas ir paskatinti kuo didesnę dalį jaunimo įgyti išsilavinimą, įgyvendina nemažai įvairių projektų. Mokyklose įvesti socialinių pedagogų etatai, įgyvendinama moksleivių pavėžėjimo programa „Geltonasis autobusas“. Taip pat mokyklos organizuoja popamokinę veiklą, vaikai iš socialiai remtinų šeimų gauna nemokamą maitinimą.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo su visuomene, bendruomenėmis bei įvairiais socialiniais partneriais, organizuoja akciją „Mokyklon? Pakeliui!“. Akcijos „Mokyklon? Pakeliui!“ tikslas – paskatinti visuomenę prisidėti pritraukiant į mokyklą jos nelankančius arba ne nuolat lankančius vaikus. Tik visuomenės aktyvumo dėka akcija pasieks savo tikslą, t.y. vaikai pajus neformalų aplinkinių dėmesį bei rūpestį.

Akcija vyks iki spalio 31 d.

Liniją 8-800-10118 aptarnauja UAB ,,Lintel“ Kontaktų centras.

Akciją „Mokyklon? Pakeliui!“ inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.